Duurzaamheid

Duurzaam ondernemen is in de loop der jaren een steeds belangrijker thema geworden en ook SK Roses zet hierop in. Onze doelstelling is om emissieloos te kunnen telen. Dat wil zeggen dat er geen uitstoot meer is van gassen, meststoffen en licht. Aan de hand van deze doelstelling heeft SK Roses in de loop der jaren diverse investeringen gedaan om de bedrijfsprocessen steeds duurzamer te laten verlopen.

SK Roses staat voor duurzaam ondernemen

Z

Water hergebruik

Water wordt op verschillende manieren hergebruikt. Zo wordt regenwater dat op de kas valt opgevangen en vervolgens opgeslagen in grote silo’s. Ook wordt het voedingswater voor de rozen na gebruik vrijgemaakt van alle bacteriën en opnieuw meegegeven. Ons irrigatiesysteem laat water op alle mogelijke manieren circuleren en is daarom een gesloten systeem.

Z

Geïntegreerde bestrijding

Er wordt geïntegreerde bestrijding toegepast. Dat wil zeggen dat er zoveel mogelijk biologisch wordt geteeld. Het bestrijden van ziektes en plagen door chemische middelen wordt bij SK Roses tot een minimum beperkt. In plaats daarvan worden natuurlijke vijanden ingezet om een plaag te verdrijven.

Z

LED-belichting

Al onze kassen zijn voorzien van LED-belichting. Door het gebruik van LED reduceren we ons energieverbruik. Daarnaast is LED-belichting ook minder belastend voor het milieu, omdat het een langere levensduur heeft.

Z

Zonnepanelen

Al onze vestigingen zijn voorzien van zonnepanelen. De energie die we hiermee opwekken, gebruiken we voor verschillende doeleinden. Een deel wordt ingezet voor de belichting in de kas, de rest gebruiken we om onze bedrijfshal en kantoren te voorzien van energie.

Z

WKK-Installatie

Alle overige behoefte aan energie wordt opgewekt door middel van een warmtekrachtkoppeling. Deze WKK-installatie zet gas om in warmte, CO2 en elektriciteit. De warmte wordt gebruikt om de temperatuur in de kas op peil te houden, de CO2 wordt aan de plant gegeven en de elektriciteit wordt benut voor de assimilatiebelichting. De restwarmte wordt geleverd aan nabijgelegen kassen, welke ook warmte nodig hebben voor hun teelt.

Z

CO2

De CO2 die we meegeven aan de plant, een belangrijke groeifactor, is een restproduct van de industrie in de Botlek (OCAP CO2). Dit restproduct gebruiken wij op de momenten dat de WKK-installatie uit staat.

Z

Elektriciteit

Onze kassen zijn ook een belangrijk onderdeel in de balancering van het elektriciteitsnet van Nederland. Wanneer er een tekort is aan elektriciteit, krijgt onze WKK een signaal en gaat de opgewekte stroom leveren aan het elektriciteitsnet. In het geval van een overschot aan stroom, zal de belichting in onze kassen aan gaan om het elektriciteitsnet te ontzien.

Z

Dubbel schermdoek

We hebben een dubbel schermdoek, waardoor we onze warmte in de donkerperiode goed kunnen vasthouden. Op die manier wordt warmte niet onnodig verspild.

Z

Minimale lichtuitstoot

De lichtuitstoot wordt gereduceerd door middel van een gesloten schermdoekinstallatie.

Z

Luchtbevochtiging en daksproeiers

Luchtbevochtiging en daksproeiers zorgen ervoor dat de luchtramen gesloten kunnen blijven, waardoor CO2 uitstoot tot een minimum wordt beperkt.

Z

Airmixxers

De kassen zijn voorzien van Airmixxers. De Airmix zorgt voor de juiste mix van koude en warme lucht in de kas. Op deze manier is het mogelijk om met een gesloten schermdoek te kunnen ventileren en ontvochtigen. Doordat we het schermdoek gesloten kunnen houden, besparen we energie.

Z

MPS certificering

SK Roses is in het bezit van een MPS-GAP certificaat. Met dit certificaat voldoen we aan eisen op het gebied van onder andere traceerbaarheid, gewasbescherming, veiligheid en duurzaamheid.

Duurzame toepassingen